Informativno-edukativni portal namijenjen ekopoduzetniku

Kako povećati broj ekoloških proizvođača?

Kako povećati broj ekoloških proizvođača?

Smisao ekološke poljoprivrede nije u negiranju i odbacivanju pozitivnih dostignuća konvencionalne poljoprivrede, već u pronalaženju ekološkijih rješenja tamo gdje je to potrebno i moguće, a nikako povratak poljoprivredi naših djedova.

Jedna od najvažnijih značajki eko proizvodnje jest načelo jedinstva, nedjeljivosti biljne i stočarske proizvodnje. Pri organizaciji takvog gospodarstva nastoji se da sve ima svoj smisao i da se na skladan način prožima i nadopunjava. Time gospodarstvo postaje harmonična, zatvorena cjelina, entitet u kojem se svi dijelovi dovode u sklad i ravnotežu.  Na ovakvu zatvorenost gospodarstva ne treba gledati strogo, jer pod zatvorenošću se podrazumijeva smanjena ovisnost o vanjskim čimbenicima, npr. cijeni umjetnih gnojiva, pesticida itd. Pokušava se što više potreba zadovoljiti vlastitim izvorima.

Zaustaviti proces erozije tla

Studije o metodama eko poljoprivrede pokazale su da takav način proizvodnje mnogo više doprinosi bioraznolikosti i očuvanju biljnog i životinjskog svijeta od metoda konvencionalne poljoprivrede.

Ne čini samo izbjegavanje agrokemikalija sustav ekološkim. Umjesto toga, središnja točka toga koncepta je zahtjev za uravnoteženim poljoprivredno-ekološkim sustavima koji su zamišljeni i djeluju tako da njihovi podsustavi (tlo, kulture, životinje, kućanstvo) djeluju u suglasnosti s određenim osobitostima i zahtjevima svakog od tih podsustava.

U konačnici, kao osnovni ciljevi ekološke poljoprivrede ističu se proizvodnja visokokvalitetne hrane uz očuvanje prirodnog ekosistema, smanjivanje, odnosno zaustavljanje procesa erozije tla i očuvanje plodnosti, smanjivanje svih oblika onečišćenja koji nastaju u procesu proizvodnje, korištenje materijala i tvari koji se mogu reciklirati na samom posjedu, održanje genetske raznolikosti, kao i djelovanje na društveni i ekološki učinak poljoprivrednika.

Nedovoljna stručnost proizvođača

Ekološka poljoprivreda povećava bioraznolikost na svakoj razini prehrambenog lanca, od bakterija tla do sisavaca.

Zbog rata i nepovoljnih poratnih okolnosti, razvoj ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj kasnio je za većinom srednjoeuropskih država u užem i širem okruženju. Prema broju ekoloških proizvođača i angažiranom zemljištu, ekološka poljoprivreda ima marginalno značenje u okviru hrvatske poljoprivrede; glavni su ograničavajući čimbenici za veći razvoj ekološke poljoprivrede bili kašnjenje i nedorečenost zakonske regulative, neorganizirano tržište, nedostatak ekološke svijesti u društvu i nedovoljna stručna obučenost poljoprivrednih proizvođača. To podrazumijeva da su, obrnuto proporcionalno, temeljni instrumenti za brži razvoj ekološke poljoprivrede jačanje organiziranog tržišta, povećanje ekološke svijesti u društvu i veća stručna obučenost poljoprivrednih proizvođača.

Rješavanje problema nezaposlenosti

Jedna od važnih pretpostavki bržeg razvoja ekološke poljoprivrede nedvojbeno je i stručna osposobljenost njezinih nositelja, jer za takvu proizvodnju nije dovoljna samo tradicija, već prije svega odgovarajuće stručno znanje. Razlozi koji motiviraju proizvođače za bavljenje ekološkom poljoprivredom:

  • zdravstveni razlozi (zdrava hrana),
  • financijski razlozi (veći državni poticaji),
  • zaštita okoliša
  • ekološka svijesti
  • nezaposlenost

Izravan kontakt potrošač-proizvođač

Ovdje se još mogu pridružiti i ostali razlozi (tradicija poljoprivrede, slobodno zemljište, edukacija putem medija, poznanika i eko udruga). S obzirom da je mogućnost plasmana ekološki uzgojenih proizvoda jedan od bitnih čimbenika razvoja ekološke poljoprivrede, potrebno je istražiti distribuciju njihovog plasmana. Praksa pokazuje da najveće značenje pri tome ima lokalno tržište, a zatim eko udruge i turističko tržište. Problem je premali kapacitet proizvodnje za samostalan nastup na većem, konkurentnom tržištu. Budući da su potencijalni kupci neinformirani, bitno je uspostaviti izravan kontakt potrošač-proizvođač.

Težak posao koji košta

Veći proizvođači proizvode plasiraju i trgovačkim lancima, dok su manji primorani proizvode prodati prekupcima, najčešće po nižoj cijeni, kako im proizvodnja ne bi propala (gradovi, restorani, Internet prodaja).

Dakle, najveći problem u ekološkoj proizvodnji je neorganizirano tržište i plasman robe. Naime, većina proizvođača, zbog nepovezanosti i neorganiziranog otkupa, na tržište izlazi samostalno. U grupu vodećih problema spada i nedovoljno razvijena ekološka svijest. Potrošači su vrlo skeptični prema ekološkim proizvodima, a također je i njihova viša cijena razlog  slabije prodaje.

Mnogi proizvođači imaju potrebu za dodatnim zaposlenima koje je, međutim, vrlo teško naći jer nitko ne želi raditi tako težak posao. Zbog posebne tehnologije, ekološkog sjemena i zaštitnih sredstava, velika su ulaganja. Kao ostale važne probleme možemo spomenuti nedostatak ekoloških zaštitnih sredstava na hrvatskome tržištu, kompliciranu papirologiju, manje prinose, tešku izolaciju od konvencionalne poljoprivrede i slab marketing.

Foto: depositphotos.com, @aigrars

Tekstovi

Pregledaj ostale tekstove

Slama, sijeno i lišće štite biljke od hladnoće
08.11.2016.

Slama, sijeno i lišće štite biljke od hladnoće

Zima dolazi i biljke treba zaštititi od niskih temperatura. Uslijed djelovanja niskih temperatura...

Za pet godina moći ćemo živjeti samo od aronije
05.11.2016.

Za pet godina moći ćemo živjeti samo od aronije

Malo obiteljsko poduzeće s velikom vizijom, to je PG Rad - Kom d.o.o, poljoprivredno gospodarstvo...

Web platformom do praktičnih rješenja eko uzgoja
03.11.2016.

Web platformom do praktičnih rješenja eko uzgoja

Nova web platforma pod nazivom OK-Net Arable plasirana je prije nekoliko tjedana. Cilj rada web...

Sol iz Nina - vrijedan proizvod, zašto ne i brend?
30.10.2016.

Sol iz Nina - vrijedan proizvod, zašto ne i brend?

Može li se proizvodnja soli i takav način poduzetništva brendirati i povezati s turizmom...

Nakon Mjere 6.3. cilj nam je eko markica!
28.10.2016.

Nakon Mjere 6.3. cilj nam je eko markica!

Bojan Novosel jedan je od rijetkih mladih ljudi u Hrvatskoj koji je uz svoj svakodnevni posao...


Kontakt

Kontaktni podaci

Udruga za kreativni razvoj Slap,
Lorenza Jagera 6/3, 31000 Osijek
OIB 35348022848
tel +38531213556, fax +38531213557
www.slap.hr, www.pomakonline.com

Ovaj projekt je financirala Europska Unija Croatia - Serbia - Cross border programme Organica.net Slap Teras Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva