Informativno-edukativni portal namijenjen ekopoduzetniku

Novosti vezane uz izmjene zakona o državnim potporama

Novosti vezane uz izmjene zakona o državnim potporama

Datum: 02.12.2011.
Broj pregleda članka: 4223
Tagovi: Poticaji, Zakon, EU, Potpore, Trajni nasadi, Oranice

Sredinom 2010. godine, u okviru reforme sustava izravnih plaćanja, usvojen je Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine, broj 92/10). Donošenjem tog zakonskog okvira za 2011. godinu potvrđen je smjer daljnjih postupnih promjena tijekom pretpristupnog razdoblja. Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN br. 92/10) je polazio od pretpostavke da će Republika Hrvatska 2012. godine postati članica Europske unije. Kako u vrijeme donošenja Zakona nisu bili okončani pristupni pregovori tada nije bilo moguće utvrditi okvir za izravna plaćanja i sektorske omotnice za 2012. godinu. Budući su pristupni pregovori u poljoprivredi i ruralnom razvoju okončani u travnju 2011. godine, a u lipnju 2011. godine određen datum ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije u 2013. godini, ovim izmjenama Zakona postavljen je okvir za izravna plaćanja za 2012. godinu.

Najvažniji rezultati pregovora u poglavlju 11.Poljoprivreda i ruralni razvoj“ odnose se na financijski paket potpore poljoprivredi koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju. Pri tome je važno istaknuti da će za najvažnije skupine mjera poljoprivredne politike-izravna plaćanja i ruralni razvoj, Republika Hrvatska participirati u sufinanciranju. Kod izravnih je plaćanja utvrđen godišnji limit potpore u iznosu od 373 milijuna eura. Republici Hrvatskoj odobrena je i dodatna omotnica za minirano zemljište u visini od 9,6 milijuna eura što čini 382,6 milijuna eura ukupne godišnje potpore za izravna plaćanja. Na isti način kao u prethodnim krugovima proširenja, do punog iznosa te potpore iz sredstava Europske unije doći će se nakon prijelaznog razdoblja od 10 godina, počevši od 25 % udjela sredstava Europske unije u prvoj godini članstva.

Republici Hrvatskoj je za mjere ruralnog razvoja odobreno 333 milijuna eura sredstava Europske unije koji će već od 2014. godine biti dostupan u punom iznosu, s tim da postoji mogućnost prebacivanja sredstva iz ruralnog razvoja za potrebe izravnih plaćanja tijekom razdoblja 2014. – 2016. godine.

Izmjenama Zakona uređuju se državna potpora poljoprivredi u obliku jedinstvenih izravnih plaćanja poljoprivrednim gospodarstvima za razdoblje od 2012. godine do ulaska u EU.

S obzirom na utvrđeni datum ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, utvrđeno je novo razdoblje do tri godine (do sredine 2016. godine) nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju za primjenu instrumenta državne pomoći u posebno osjetljivim sektorima, a što je sukladno rezultatima pregovora i politici Europske unije prema novim državama članicama.

Utvrđen je datum do kojeg jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu bez odobrenja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja odobravati lokalne potpore. Novi rok je do 30. rujna 2012. godine.

Uvjeti višestruke sukladnosti prošireni su na određene mjere ruralnog razvoja, kod kojih se potpora ostvaruje po površini i po grlu što je u skladu s propisima Europske unije.

Određen je prag godišnjih primitaka korisnika pojedinih mjera poljoprivredne potpore za ulazak u sustav poreza na dohodak - 48.000kn. Uz primitke od izravnih plaćanja, obračunavat će se i primici od mjera ruralnog razvoja koje su po načinu provedbe i kontrole nadopuna izravnim plaćanjima.

U postupku podnošenja zahtjeva za potpore, više nije potrebno da nositelji gospodarstava prilikom podnošenja zahtjeva donose potvrde da su upisani u Registar obveznika poreza na dohodak.

Značajno je istaknuti da su sredstva državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju izuzeta od ovrhe.

Opće odredbe o mjerama potpore za ekološku proizvodnju, određene su člankom 61b. Zakona koji glasi:

„(1) Korisnici mjera iz članka 60.a stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona ostvaruju pravo na potporu po hektaru poljoprivrednog zemljišta koje je registrirano u ARKOD sustavu i koje je u sustavu kontrole ekološke, odnosno integrirane proizvodnje.

(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na potporu ukoliko se obvežu da će tijekom 5 godina obavljati poljoprivrednu aktivnost na poljoprivrednom zemljištu u sustavu ekološke, odnosno integrirane proizvodnje.“

Predviđena odredba za petogodišnje zadržavanje poljoprivrednika je praksa koja se u Europskoj uniji provodi unutar poljoprivredno-okolišnog programa kao važnog dijela nacionalnog programa ruralnog razvoja. Obzirom da trenutno nije definiran program, a radi osiguranja provedbe mjere isto je bilo nužno definirati.

Dodatkom 5.a Zakona propisana je maksimalna visina javne potpore u 2012. i 2013. godini za ekološku poljoprivredu u iznosu do:

  • 4.300,00 kn/ha za povrće i višegodišnje nasade
  • 2.646,00 kn/ha za oranice
  • 1.323,00 kn/ha za livade i pašnjake.

Znatno povećanje iznosa potpore za povrće i višegodišnje nasade trebalo bi potaknuti postojeća ekološka gospodarstva na povećanje površina i proizvodnje, a također prelazak konvencionalnih proizvođača na ovaj vid proizvodnje.

Autor: D.M.

Tekstovi

Pregledaj ostale tekstove

Slama, sijeno i lišće štite biljke od hladnoće
08.11.2016.

Slama, sijeno i lišće štite biljke od hladnoće

Zima dolazi i biljke treba zaštititi od niskih temperatura. Uslijed djelovanja niskih temperatura...

Za pet godina moći ćemo živjeti samo od aronije
05.11.2016.

Za pet godina moći ćemo živjeti samo od aronije

Malo obiteljsko poduzeće s velikom vizijom, to je PG Rad - Kom d.o.o, poljoprivredno gospodarstvo...

Web platformom do praktičnih rješenja eko uzgoja
03.11.2016.

Web platformom do praktičnih rješenja eko uzgoja

Nova web platforma pod nazivom OK-Net Arable plasirana je prije nekoliko tjedana. Cilj rada web...

Sol iz Nina - vrijedan proizvod, zašto ne i brend?
30.10.2016.

Sol iz Nina - vrijedan proizvod, zašto ne i brend?

Može li se proizvodnja soli i takav način poduzetništva brendirati i povezati s turizmom...

Nakon Mjere 6.3. cilj nam je eko markica!
28.10.2016.

Nakon Mjere 6.3. cilj nam je eko markica!

Bojan Novosel jedan je od rijetkih mladih ljudi u Hrvatskoj koji je uz svoj svakodnevni posao...


Kontakt

Kontaktni podaci

Udruga za kreativni razvoj Slap,
Lorenza Jagera 6/3, 31000 Osijek
OIB 35348022848
tel +38531213556, fax +38531213557
www.slap.hr, www.pomakonline.com

Ovaj projekt je financirala Europska Unija Croatia - Serbia - Cross border programme Organica.net Slap Teras Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva