Informativno-edukativni portal namijenjen ekopoduzetniku

Stočarstvo u skladu s prirodom!

Stočarstvo u skladu s prirodom!

Datum: 14.09.2015.
Broj pregleda članka: 2333
Tagovi: OPG Stjepan Turšić, Ekološka proizvodnja, govedarstvo, Simental

Stjepan se oduvijek bavi poljoprivredom, a sada se obiteljske djelatnosti prihvatio i sin. Godine 1990. počeo baviti sa proizvodnjom sustav krava-tele, a u 2007. je svoje imanje uključio u ekološku proizvodnju.

"Priroda je nedirnuta, sve je ekološko. Stoka je na otvorenom cijelu godinu, a za hranu za zimu, sijeno i sjenažu, posjedujem nadstrešnicu od 1.500 m2. Na gospodarstvu se nalazi pašnjak, dio je u zakupu, za dio imam ugovor za puštanje životinja na pašu. Nakon tri godine prijelaznog razdoblja dobio sam ekološki status. Počeo sam sa obrađivanjem 47 ha, a sada obrađujem 72.

Simentalac univerzalna pasmina

Preko ljeta životinje su na paši, a za zimu imaju djetelinsko travne smjese, sijeno, sjenažu i malo lucerne. Vodu imaju iz potoka, imanjem prolazi protočni kanal. Imam 130 grla goveda pasmine Charlolais i Simentalac i 11 konja Hrvatski posavac, za svoju dušu. Stoku prodajem Agrokoru, u Blitini postoji tovilište, tove 60-70 komada, muška telad u tovilište, za klanje i rasplod. Bikove kupujem sa Sljemena", svoj rad pojašnjava Stjepan Turšić.

Simentalska pasmina goveda spada u najzastupljeniju pasminu. Razlog ovome se može naći u tome da ova pasmina ima izuzetnu sposobnost aklimatizacije, daje kvalitetno meso i posebno je prikladna za manje farme koje imaju kombiniranu proizvodnju.

Simentalac je pasmina razvijene muskulature i bikovi mogu dostići visinu do 160 cm, a krave do 150 cm, dok težina varira u zavisnosti od upotrebe. Dlaka može biti između crvenkastozlatne i bijele. Može se javiti pigmentacija oko očiju koja smanjuje problem sa vidom. Simentalac se pokazao veoma uspješan u križanju. Na taj način se povećava kvaliteta mesa, masti i povećava proizvodnja mlijeka.

Visoka mliječnost i dobra proizvodnja mesa

Najčešći razlozi za uzgoj baš ove rase su dobre reproduktivne sposobnosti (šest do 10 telidbi), sposobnost prilagođavanja svim uvjetima, izuzetna vitalnost, velika otpornost na bolesti, kratak vremenski period između teljenja, a razlog je i svakako visoka mliječnost i dobra proizvodnja mesa. Ishrana mora biti dobro izbalansirana tako da zadovoljava unos proteina, mineralnih materija i vitamina.

Tradicionalno u Hrvatskoj se goveđe meso proizvodi od teladi krava kombiniranih i mlječnih pasmina koje prvenstveno služe za proizvodnju mlijeka.

Proizvodnja teladi za tov u sustavu krava-tele i krava dojilja otvara mogućnosti za razradu raznih tehnoloških sustava uzgoja i tova koristeći maksimalno pašnjačke resurse i voluminoznu krmu radi smanjenja troškova proizvodnje. Konačni proizvod tih sustava krava-tele i krava dojilja je tele mesne pasmine ili križanac krava kombiniranih pasmina s bikovima mesne pasmine koje ima izvanredno dobre tovne karakteristike.

Charolais - najzastupljenija mesna pasmina

Charolais pasmina goveda je nastala u Francuskoj. Odlikuje se velikim potencijalom za rast i dobrom konverzijom hrane. Danas je to najzastupljenija mesna pasmina i jedna od vodećih mesnih pasmina u svijetu. Ova francuska pasmina afirmirana je u svijetu, bilo uzgojem u čistoj krvi ili križanjem. Prednosti ove pasmine su visoki prirasti i velike završne mase. Ovom pasminom ili njezinim križancima ostvaruje se veći profit, ako se na tržištu vrednuju završne tjelesne mase i randman. Imajući na umu činjenicu da je simentalska pasmina najbrojnija pasmina u Hrvatskoj, glavna uzgojna mjera za stvaranje mesnih stada još dugo će biti izbor natprosječnih bikova mesnih pasmina za križanje sa simentalskom pasminom. Charolais pasmina goveda koristi se za sustav krava – tele, odnosno za namjensku proizvodnju teladi za proizvodnju goveđeg mesa.

Telad boljih tovnih karakteristika

Charolais može doseći svoje potencijale za proizvodnju mesa u uvjetima hranidbe velikim količinama voluminozne krme prosječne kvalitete. Ovu pasminu karakterizira izuzetno efikasno pretvaranje voluminozne krme u meso. Zahvaljujući čvrstoj konstituciji i blagom temperamentu, Charolais goveda se mogu prilagoditi različitim sistemima držanja, kako ekstenzivnim tako i intenzivnim.

Križanci kombiniranih ili mlječnih pasmina križani s Charolais pasminom u F1 generaciji pružaju mogućnost korištenja heterozis efekata te daju telad boljih tovnih karakteristika od čistokrvnih kombiniranih ili mlječnih pasmina i od uvežene teladi. Takva telad će imati uz veću zastupljenost voluminozne krme u hranidbi, bolju konverziju hrane i veći dnevni prirast, čime se neće smanjiti dnevni prirast i kvaliteta mesa, ali će se smanjiti cijena koštanja prirasta, ostvariti bolji randman i veće završne težine na liniji klanja. Obzirom na dobru plodnost (postotak bređosti 90-95%), pojavu bližnjenja (postotak oteljenih blizanaca 3-5%), Charolais krave mogu bez poteškoća dati jedno tele godišnje.

"S ulaskom u EU nije mi se ništa promijenilo, nisam u kreditima. Mehanizacija mi je stara, balirke i traktori. Problem koji vidim u Hrvatskoj je nesređeno zemljište, male parcele. Preporuka mladima i poljoprivrednicima početnicima je strpljenje, jer je teško bilo što pokrenuti", poručuje Stjepan. Poziva sve prolaznike da zastanu i pogledaju spoj prirode i ljudskih ruku.

Foto: depositphotos.com/xtrekx

Tekstovi

Pregledaj ostale tekstove

Slama, sijeno i lišće štite biljke od hladnoće
08.11.2016.

Slama, sijeno i lišće štite biljke od hladnoće

Zima dolazi i biljke treba zaštititi od niskih temperatura. Uslijed djelovanja niskih temperatura...

Za pet godina moći ćemo živjeti samo od aronije
05.11.2016.

Za pet godina moći ćemo živjeti samo od aronije

Malo obiteljsko poduzeće s velikom vizijom, to je PG Rad - Kom d.o.o, poljoprivredno gospodarstvo...

Web platformom do praktičnih rješenja eko uzgoja
03.11.2016.

Web platformom do praktičnih rješenja eko uzgoja

Nova web platforma pod nazivom OK-Net Arable plasirana je prije nekoliko tjedana. Cilj rada web...

Sol iz Nina - vrijedan proizvod, zašto ne i brend?
30.10.2016.

Sol iz Nina - vrijedan proizvod, zašto ne i brend?

Može li se proizvodnja soli i takav način poduzetništva brendirati i povezati s turizmom...

Nakon Mjere 6.3. cilj nam je eko markica!
28.10.2016.

Nakon Mjere 6.3. cilj nam je eko markica!

Bojan Novosel jedan je od rijetkih mladih ljudi u Hrvatskoj koji je uz svoj svakodnevni posao...


Kontakt

Kontaktni podaci

Udruga za kreativni razvoj Slap,
Lorenza Jagera 6/3, 31000 Osijek
OIB 35348022848
tel +38531213556, fax +38531213557
www.slap.hr, www.pomakonline.com

Ovaj projekt je financirala Europska Unija Croatia - Serbia - Cross border programme Organica.net Slap Teras Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva